Thông tin cơ bản

Phân loại: Văn phòng
Diện tích: Trên 200m2
Phong cách: Hiện đại
Tên gọi: Pernod Ricard Vietnam
Tổng chi phí thi công dự án: Trên 1,000,000,000