Thông tin cơ bản
Địa chỉ: Q.2, TP.HCM
Diện tích: Trên 200m2
Phong cách: Hiện đại
Tổng chi phí thi công dự án: Trên 1,000,000,000