Thông tin cơ bản
Phân loại: Biệt thự – Khu nhà ở cộng đồng
Diện tích: Trên 200m2
Phong cách: Hiện đại,Cổ điển
Tổng chi phí thi công dự án: Trên 1,000,000,000