Thông tin cơ bản
Địa chỉ: Q.9, TP. HCM
Diện tích: 70m2 ~ 100m2
Phong cách: Hiện đại
Tổng chi phí thi công dự án: 200,000,000 ~ 400,000,000